สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 24
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 609
 • จำนวนนักเรียน 1,246
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 857
 • จำนวนกรรมการ 297
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,103
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,400
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
  2. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
  3. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
  4. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
  5. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
  6. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
  7. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
  8. โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
  9. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
  10. โรงเรียนบ้านกระบี่

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 11
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 110
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 273
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6389
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:34.226.244.70

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ประกาศผลการแข่งขัน

:17 กันยายน 2561

รายละเอียด ::10 กันยายน 2561

รายละเอียด ::10 กันยายน 2561

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 70 0 0 70
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 61 3 0 64
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 53 2 2 57
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 37 2 0 39
5 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 36 7 1 44
6 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 28 6 2 36
7 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 23 3 0 26
8 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 20 7 2 29
9 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 20 3 0 23
10 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 15 5 1 21
11 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 14 5 2 21
12 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 13 4 1 18
13 โรงเรียนบ้านขะยูง 13 1 0 14
14 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 12 1 1 14
15 โรงเรียนบ้านสว่าง 11 2 0 13
16 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 11 6 1 18
17 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 10 4 1 15
18 โรงเรียนบ้านกระบี่ 9 3 3 15
19 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 8 4 2 14
20 โรงเรียนบ้านขนา 6 2 0 8
21 โรงเรียนบ้านแก 6 2 1 9
22 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 6 2 1 9
23 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 6 1 0 7
24 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 4 1 0 5
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 70 70
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
70
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 65 61
95.31%
3
4.69%
0
0.00%
64
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 57 53
92.98%
2
3.51%
2
3.51%
57
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 40 37
94.87%
2
5.13%
0
0.00%
39
5 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 45 36
81.82%
7
15.91%
1
2.27%
44
6 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 37 28
77.78%
6
16.67%
2
5.56%
36
7 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 28 23
88.46%
3
11.54%
0
0.00%
26
8 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 30 20
68.97%
7
24.14%
2
6.90%
29
9 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 25 20
86.96%
3
13.04%
0
0.00%
23
10 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 22 15
71.43%
5
23.81%
1
4.76%
21

รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมือง กันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนเมือง โทร 091-8323405,091-0145953,090-9720378 กันทร์.
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม